Nagy Fül Fesztivál
nagyful@hotmail.com

Big Ear Festival
nagyful@hotmail.com

 

2003.10.04, MU színház:
Archív:
I. Nagy Fül Fesztivál '98
II. Nagy Fül Fesztivál '99
III. Nagy Fül Fesztivál 2000
IV. Nagy Fül Fesztivál 2001
V. Nagy Fül Fesztivál 2002
VI. Nagy Fül Fesztivál 2003

 

Nyilatkozat a Nagy Fülért

Megdöbbenéssel és felháborodással nem vesszük tudomásul, hogy a kortárs magyar és nemzetközi zene, költészet és muvészet bemutatására hívatott és hónapokon át szervezett, minden elõzetes engedéllyel rendelkezõ Nagy Fül Fesztivált a Ráday utcában minden elfogadható indok nélkül betiltották. A számûzött fesztivál eseményeit részlegesen befogadó MU színházban pedig kutyás rendõri intézkedéssel vetettek véget a szentpétervári N. O. M. együttes éppen folyó koncertjének. A két különbözõ kerületben, de hasonló tartalmú üzenettel foganatosított intézkedések durván megsértették a résztvevõ magyar, holland, orosz, osztrák, szlovén, isztriai, szerb, vidéki és budapesti magyar muvészeket, az odasereglett érdeklõdõket, a közönséget, a fesztivál szervezésén, elõmozdításán és propagálásán dolgozó nagyszámú munkatársat, a sajtót és minden, a kultúra iránt érdeklõdõ embert.

Ezzel a szégyenletes és Európa-képtelen eljárással, a mûvészek, a közönség és a fiatalság alattvalóként való kezelésével a hatósági kultúrakezelésnek sikerült visszajutnia 1966-ba! Követeljük a 2003-as év azonnal és haladéktalan bevezetését Magyarország egész területén! 2004-ben már késõ lesz!

Abajkovics Péter, Ajtony Árpád, Almási Katalin, Altorjay Gábor, Antal István Juszuf, Antal Ferenc, Ágens, Árvay György, B. Nagy Anikó, Bak Dávid, Balázs Attila, Bali János, Balogh Péter, Bálint Anna, Bánk Tamás, Beke László, Beke Zsófia, Bende Csaba, Beöthy Balázs, Berényi Csaba, Berze István, Bihari Balázs, Bihari László, Bial Pál, Jaap Blonk, Bp. Bodor Judit, Bohár András, Both Csaba, Bozsik Péter, Böröcz László, Marko Brecelj, Peter Brötzman, Böndicz Christian, Bujdosó János, Chilf Mari, Chris Cutler, Czabán György, Czeizel Gábor, Császár László, Csejdy Réka, Csuhai István, Csuzi István, Deréky Pál, drMáriás, Dér Csilla, Dés László, Domonkos Csaba, efZámbó István, Eln Ferenc, Esterházy Péter, F400 Kevin, Faludi Ádám, Fekete Péter, Felegyi György, feLugossy László, Fenyvesi Ottó, Fidrich Róbert, Fitz Péter, Földényi F. László, Galántai György, Gasner János, Gál János, Gál Tibor, Gáncs Andrea, Gecse Sándor, Gellért András, Géczi Zoltán, Gothár Péter, Gulya Pál, Dmitrij Guszev, Juhász László, Juhász R. József, Haász Ágnes, Haász István, Hajdu István, Hajnóczy Csaba, Harajda András, Háy János, Hegedûs Pál, Heuer Orsolya, Horkay István, Hortobágyi László, Horváth Ágnes, Horváth Márton, Jeney Zoltán, Kabai Lóránt, Kalász Márton, Kaprinay Zoltán, Káli Béla, Kellermann Éva, Kemény György, Kerekes András, Kenderesi Gabi, Keve Miklós, Klaniczay Júlia, Kopasz Tamás, Koroknai Zsombor, Kovács Gerzson Péter, Kovács Zsolt, Kõmûves Balázs, Kürthy Tamás, Andrej Kagagyejev, Kálmán C. György, Keve Miklós, Keserû Katalin, Korányi Tamás, Kozma György, Körösi Zoltán, Kubatovics Áron, Kuik Györgyi, L. Simon László, Ladik Katalin, Lendvai Dávid, Leszták Tibor, Liska Tibor, Lovasi András, Lõkös Katalin, Arijana Markucic, Martinovics Cvijin Kátya, Matykó Károly, Máriás Csilla, Mártha István, Márton Izabella, Máté Péter, Melis László, Mesés Péter, Mélyi József, Ted Milton, Miszori Ildikó, Mocsári Adrienn, Molnár Lilla, Mûvészetek Völgye fesztivál, Najmányi László, Orgoványi Gábor, Pató Attila, Pálos György, Polony Csaba, Príger Zsolt, Radnóti Sándor, Rajk László, Rácz Judit, Rátgéber László, Rátz Egri Péter, Rozsonits Tamás, Sarkadi Miklós, Sóth Sándor, Sõrés Zsolt, Sugár János, Surányi László, Szabó György, Szász Péter, Szedlacskó Máté, Székely Ákos, St.Auby Tamás, Szilágyi Szilvia Sisso, Szkárosi Endre, Szoboszlai János, Szombathy Bálint, Szörtsey Gábor, Szõke Szabolcs, Szõke Annamária, Szurcsik József, Szügyi Zoltán, Tábor Ádám, Tilos Rádió, Tilos Rádió Agora, Ivan Tourist, Tóth Gábor, Tõzsér Zoltán, Trafó KMH, Turai Tamás, Ungár Ágnes, Új Színház, Vadász Imre, Vajda Júlia, Vanderlek Dániel, Vass Tibor, Vágvölgyi B. András, Váradi Zsófia, Vári Erzsébet, Várkonyi Zsolt, Várnagy Tibor, Vetõ János NahTe, Végsõ Zoltán, Wahorn András, Wank Richárd, Weisz Bálint, Wilheim András, Zalán Tibor

A Nagy Fül fesztivál szervezõi köszönik minden együttérzõ aláíró kiállását.


Betiltott alternatívák

A Nagy Fül Fesztivál, mely a ma aktuális zenei irányzatainak és alkotóinak nemzetközti rangú zenei és társmuvészeti találkozóhelye, idén hatodszor került megrendezésre minden eddiginél gazdagabb mûsorral. A fellépõk között meghatározó kortárs zenészek (a holland Jaap Blonk), nagy rajongótáborral rendelkezõ avantgardisták (az orosz N. O. M.), fiatal nagytehetségû formabontó titánok (az osztrák 4exp2), s egy egész sor hazai és a szomszédos országokból érkezett eredeti zenészegyéniség lépett fel, valamennyien új, saját mûvészeti nyelvek képviselõiként, vérbeli független alkotókként a nagyszámú közönség örömére.

A fesztivált az idén Budapest IX. kerülete támogatta, így az a város egyik leghangulatosabb utcájában, a Rádayban és környékén került megrendezésre egy szabadtéri színpadon és további zártterû helyszíneken. A fesztivál pénteken délután jószerivel el sem kezdõdött, a szabadtéri színpad elsõ zenekara belelendülésénél máris jelezte néhány lakó, hogy nem hajlandó a zenét megtûrni. Kiabáltak, tiltakoztak mindaddig, míg elérték, hogy a rendezvény leállításra kerüljön, így a népes közönség, a külföldrõl ideutazott mûvészek, nagykövetségek képviselõi, és a külföldrõl ideérkezett érdeklõdõk hiába várták a mûsor folytatását. (Ugyanakkor nem messze ettõl a helyszíntõl a Ráday utca másik részén, a Bakáts téren mintegy háromszoros hangerõvel szóltak az általános közízlést kiszolgáló mûsorok, amely a jelek szerint nem okoztak gondot a lakóknak.)

A fesztivál szabadtéri színpadának mûsora gyors reagálással átköltözött a MU Színházba, ahol a népes közönség a többórás csúszás ellenére is boldogan hallgatta az érdekes zenéket. A fesztivál azonban itt sem folyhatott le békében, mert a lakók ezen a környéken sem tûrték meg a zenét, s a fesztivál második napján már addig izgatták hívásaikkal a rendõrséget, hogy végül azok kiszálltak, s leállították a musort. Éppen a Szentpétervárról ideutazott N. O. M. együttes koncertje zajlott hatalmas sikerrel, amikor a színpadra felment rendõr kihúzta a kapcsolót a falból. Az orosz zenekar, melynek már sok hivatali betiltás jutott ki a szocialista idõkben, most értetlenkedve állt, s vallotta be, hogy ilyesmi velük utoljára vagy tíz éve történt, Lukasenko Belorussziájának fõvárosában, Minszkben.

Hozott-e a rendszerváltás valódi alternatívákat és lehetõségeket a mûvészet, a másként-gondolkodás, az európai mércék felé való közeledés terén? Az itt látottak alapján úgy tûnik, hogy amit régebben a pártpolitika tiltott, azt ma ugyanúgy megteheti néhány makacs, intoleráns lakó, akik mások hosszú hónapjainak munkáját, a zenészek és közönségük együttlétének ünnepét, a zene örömét teszik lehetetlenné, a semmi csendjévé.

Az eredeti zenékre, gondolatokra, alternatívákra hatalmas szükségünk van ma is, még talán nagyobb, mint valaha, a kulturális identitásokat uniformizáló tömegmédiumok taroló világában. Éppen ezért meg kell teremteni azt a helyet, ahol ez a fesztivál tovább élhet, s tovább tágíthatja a füleket, vele együtt mindenekelõtt a látóköröket azzal a céllal, hogy az emberek ne csak saját magukat lássák és fogadják el, hanem a másként-gondolkodóakat, muzsikálókat is, mert úgy jobb, gazdagabb és izgalmasabb lehet az élet.

A Nagy Fül Fesztivál szervezõbizottsága

ghjhgj

gdfgdfg