II. Nagy Fül Fesztivál
MU szinház-Budapest XI, Lágymányosi K.H., Kőrösi József u. 17.

II. Big Ear Festival
MU theater-Budapest XI, Lágymányosi K.H., Kőrösi József u. 17.

independent music meeting
Budapest, 1999

Archiv:
I. Nagy Fül Fesztivál '98

Program:október 1.

PAVEL FAJT/STEPANIDA BORISOVA (CZ-RUS)
22.00

URLAUT (ITA)
21.00

GORI USSI WINNETOU (ISZTRIA)
20.00

POP IVAN (HUN)
19.00

 

október 2.

CHRIS CUTLER/LADIK KATALIN/KIRÁLY ERNŐ (GB/HU/YU)
22.00

RITUAL NOVA(YU)
21.00

TUDÓSOK (HUN)
20.00

19.00 MULTICIDE (PL)
19.00

 

október 3.

DRESCH MIHÁLY (HUN) POP IVAN (HUN)
22.00

TGNOISE (HUN)POP IVAN (HUN)
21.00

STRAHULJARI (SLO) POP IVAN (HUN)
20.00

ZIDAR BETONSKY (CRO)POP IVAN (HUN)
19.00

CHRIS CUTLER-KOVAC BORIS:
WHAT‘S UP IN NEW MUSIC?
talk and discussion
meeting with the performers of the festival
17.00-19.00

a BLOCK CSOPORT(HUN)
kiállítása
art exhibition


belépô: 600 ft/nap

tickets: 600 huf/day

info:
bigear@index.hu


Támogatónk:

soroslogo.gif (6525 bytes)

)

index_logo.GIF (976 bytes)

BLOCK CSOPORT (HUN)

képzőművészeti installáció/art installation

A BLOCK csoport a természet és a természetes anyagok iránt tanusított hűségéről, a folyamatos újra-kezdéssel továbbépítkezésről, az együttgondolkodás, együttcselekvés és a közös felelősségvállalás gondolat- és identitásköréből indulva ki válik a hazai képzőművészet ismert képviselőjévé. Frisseséggel és nyugalommal vezetnek bennünket vissza a természetbe. Abba, amely általuk nyugodt és rokonszenves.

The BLOCK group is known for its honesty to the nature and natural materials, its building through continuous starting over again, its collective thinking, acting and taking responsibility, through which it builds up its philosophy and identity for which they are known. They take us back to the nature with freshness and peace, which becomes calm and friendly through their work.

A BLOCK csoport tagjai /The members of the BLOCK group are:

Katona Zoltán, Nayg István, Palkó Tibor, Sebestyén Zoltán, Nagy Árpád


POP IVAN (HUN)

underground jazz

Ha Jim Jarmush Budapesten élne, filmjeihez minden bizonnyal a Pop Ivan szolgáltatná a zenét. Emellet a Pop Ivan is csinál nagyszerű, 8 milliméteres filmeket, s ez a fiatal csapat hisz abban, hogy 2000 után is lesz még élet, s joggal: ők, és akik szeretik zenéjüket, túlélhetnek a zajos, sötét jazz-gitárokkal, lüktető metrózajokkal, csilingelő poharú traktorokkal ebben az agyonkarambolozott világunkban.

Programozott dobjaikkal a jungle és drum‘n‘bass irányzatokhoz közelítenek.

If Jim Jarmush lived in Budapest,it‘s almost sure, that it‘d be the Pop Ivan who‘d make the music for his films. The Pop Ivan does produce 8 mm films besides, and this young team belives, that there will be life after the year 2000, and they are right to do so: they, and those who like them, can survive in the world of the noisy and dark jazz-guitars, pulsating underground-shouts, tinkling glassy tractors deathcrashing streets.Through their programmed drums, they come close to the jungle and drum‘n‘bass styles.

Bujdosó János – gitár/guitar

Vereb Szabolcs – szakszofon/saxophone

Horváth László – trombita,jereva,fu-szax/trumpet,jereva,fu-sax

Hevesi Nándor – basszus/bass

Horváth Viktor – dob/drums


„GORI USSI WINNETOU“

FRANCI BLASKOVIC & MARKO BRECELJ (ISZTRIA)

etno-rock kabaré/etno-rock cabaret

Az „ÉGŐ FÜLŰ WINNETOU“, Franci Blaskovic /ének/, az isztriai nyelv zseniális művelője és játékos mestere, “rövid történetek elmondója“, az olasz és horvát poénokat elsütő indiándíszes „pulai Zappa“ általában nem moccan ki szűkebb hazájából, most mégis útra kel, s bemutatja nekünk hetedik cédéjének anyagát. “Dalaim hosszúak, fárasztóak és általában unalmasak – körülményes az isztriai ritmusuk és a frazeológiájuk. Ez nem ETHNO, hanem a ritmusban való hintázás, ahogyan azt Isztria megköveteli. Jobban szeretem én Velencét, az egyiptomi piramisokat, a szibériai sztyeppét, a mexikói gombát, a francia bort, dehát..ez van. Kedves Magyarok, nektek még nehezebb lesz ezúttal, mint másoknak, de mivel semmi olyan jó, hogy jó legyen, Önök mégis könnyebb helyzetben lesznek, mint én.“ Társa ezúttal Marko Brecelj lesz, /ének, gitár/, isztria másik trubadúrja, aki Buldozer nevű zenekarával meghatározó hullámokat indukált

a volt Jugoszlávia alternatív rockzenéjének tengerén, s teszi azt ma is a pillanatnyi örvénylésekben, valamint Nyugat-Európa vizein, valamint más ismert isztriai zenészek.

Franci Blaskovic/vocal/,the ingenious poet from the Istrian peninsula shoots both in Coatian and Italian language, usually in turns within a verse,a “short-story teller“ is well-known as the big Indian Chief, a „Zappa from Pula“, and does not like to travel outside Istria at all, feels good at home, but this time will come to Budapest to present his new material. „My songs are long, tiring, and quite often boring – of difficult tempo and complicated phraseology of Istria.This‘s not an ETHNO- this is helplessness and swinging in rhythm- as Istria wants. I prefer Venice,the pyramids of Egypt, the Siberian stepp, Mexican mushrooms and French wines.Dear Hungarians, it will more difficult for you. But since nothing is as good as to be good, I‘ll be in an even more difficult situation.“ His companion will be Marko Brecelj/voice, guitar/ this time, the other well-known troubadur of Istria, who with his band Buldozer induced determinating waves on former Yugoslavia‘s alternativ rock waters, and who kept on doing so in present whirlpools there and West-European waters alike. He will be accompanied by other well-known istrian musicians too.

Franci Blaskovic – ének , szintetizátor / vocals, synthesizer

Marko Brecelj – gitár / guitar

Dario Marusic – hegedű,népi hangszerek/violin,folk instruments


URLAUT (ITA)

kortárs-zenei rock / contemporary rock

Aleatorikus népdal, atonális boci-boci-tarka, és egy cinikus csók, amelyet a mellettünk elúszó zene-ideológiáknak küldünk. Egy elektromos és egy hathúrú basszusgitár küzd és játszik a számítógép alapjaival, annak a dobhangjaira, zajaira és a más zenészek által szolgáltatott felvételeire, amelyekből egy sokszínű tenger növi ki magát Trieszt kikötőjében, a fejünket atonálissá lapító és kettészelő hajóval nézve farkasszemet.

Aleatoric folk songs, atonal jingle-bells, and a cinical kiss sent to all musical ideologies that are floating down the river next to us. An elcetric, and a six-stringed bass-guitar fighting and playing with the computer‘s drum-sounds, noises and parts played by other musicians rising a new sea in the port of Trieste, on which we find ourselves face-to-face with the ship that is smashing our head atonally flat.

Gianpaolo Rampini – gitár / guitar

Mauro Sachetti – hat húrú basszus-gitár/six-stringed bass-guitar


STEPANIDA BORISOVA/PAVEL FAJT (SIB-CZ)

kisérleti-etno/experimental-etno

Stepanida Borisova/ének/, a Yakutszk-i Nemzeti Színház énekese és színésze, a szibériai Sámán Szasa törzs tagja. Ebben a törzsben a mai napig az éneklés a sámán gyógyítás nélkülözhetetlen kisérője és eszköze, melyeket általában dob kisér. Az énekeket Stepanida gyermekkorától ismeri és gyakorolja. Nem meggyőzni próbál, hanem gyógyítani.Társa Pavel Fajt /dob/,a cseh új zene meghatározó egyénisége, aki az Iva Bittovával /hegedű,ének/ alkotott duójával vált a kelet-európai avangárd világhírű képviselőjévé. Kettejük fellépéseiket az európai avangárd zene csúcsprodukciói közé sorolják.

Stepanida Borisova/vocals/, a member of the Siberian Sacha tribe is a vocal soloist of the Yakutsk National Theatre. Her tribe has always practised shaman medicine accompained by singing and drums.Her partner is Pavel Fajt /drums/,one of the best Czech avantgarde drummers, who became well-known for his duo with Iva Bittova.Unpredictable rhytms of Pavel with extraordinary vocals of Stepanida brings the listener unique musical experience.

Stepanida Borisova – ének / vocals

Pavel Fajt – dob / drums


MULTICIDE (PL)

noise-rock

A zaj, ami után minden csendnek tűnik. Varsó sikolya és halála. A megváltó halál, az azt megelőző fejrobbantás. Az Új Világ Halálgyár. Élőhalottaknak ajánlott zaj, amely nem ismer határokat, amely zsigerből jön. Könyörtelen gitár. Tévedhetetlen dob. Az utolsó elektrosokk. Az első meglepetés. Az Utolsó Itélet háttérzenéje. A Pokol sárga dobjai. Hipnózis. Cybersex. Digitális sikoly. Valamennyi koncertjüket utolsó manifesztumként élik meg.

A 95-ben alakult varsói trió együttműködött Tatsuya Yoshida-val /Ruins/, a SABOT-tal, Katrin Regelski-vel, Zbigniew Libera-val.

The noise, after which everything seems to be silence. Death the Saviour, and the head-explosion predicting it. Ther New World Factory of Death. Noise recommended to living-dead, which knows no borders coming from the intestines. Merciless guitar. Infallible drum. The last electro-shock. The first surprise. The background music for the Last Judgment. The yellow drums of Hell. Hypnosys. Cybersex. Digital scream.All of their concerts come out to be as their last manifestos. Their collaborations include Tatsuya Yoshida, SABOT, Katrin Regelski, Zbigniev Libera.

Arek Was – gitár, basszus, szemplerek /guitar, bass, samplers;

Andrzej Fat – dob, kolomp /drums, cow-bell;

Paulus – gitár, ének/guitar,vocals


TUDÓSOK (HUN)

idegköltészet-avant rock/poetry of nerves-avant rock

"...elementáris energiákat mozgósitó anarcho-punk művész-zenekar, amely a lázadásnak és a zenei eszközök keményen kidolgozott redukciójának tipusmozzanatait a kelet-európai és első-sorban magyar kultúrövezetnek az önpusztításig távlatot nyitó barbár energiáival egyesítette. Működésük verbális emblémájául a tudomány fogalmát választották, amely egyrészt groteszkül hatott, másrészt a létezés tudományának ösztön-ontológiájára nyitott ablakot." /Szkárosi Endre, Élet és Irodalom/

A Tudósok „Nice Plain – Live at the Knitting Factory and Paradiso“ c. legújabb lemeze a fesztiválon kerül bemutatásra.

"....an anarcho-punk art-orchestra that mobilises profound energies, which unite the strictly modelled reduction of the musical elements' type-moments with the East-European and first of all Hungarian culture sphere's suicidal barbarian energies. As an emblem of their work they chose the idea of science, which on one hand sounded grotesque, on the other it pointed to the instinct-ontology of the Science of Existence.

/Endre Szkárosi , Élet ÉS Irodalom/

Their latest record „Nice Plain- Live at the Knitting Factory and Paradiso“ will be presented at the festival.

dr Máriás - ének, alt-szaxofon, kornett / vocals, alto saxophone, cornett ;

Dezső Tóni – bariton szaxofon, basszus-klarinét / baritone saxophone, bass-clarinet

Kovács Benedek - gitár / guitar

Bartha Krisztián – dob / drums


BORIS KOVAC & RITUAL NOVA (YU)

kortárs kamarazene/contemporary chamber music

“Munkámmal HÁZat építek, amelyben lakom, UTazom a más és másmilyen felé,így igyekszem MAGAMhoz, önnön LÉNYemhez eljutni. A művészet számomra a SZÉP teremtésének a legközelibb és legközvetlenebb eszköze, amely segít az IGAZSÁG feltárásában, s, hogy ezáltal Jót tehessek. DAMARI szerzeményemmel az Én és Te Találkozásával foglalkozom,s építve a hozzá vezető Utakat akarok Boldog Ember lenni.Ennél sem több, sem kevesebb.“ /Boris Kovac/

Boris Kovac és zenekara, amely Kelet-Európa egyik legkiválóbb kortárszenei együttese ezúttal nem világkörüli turnéról, hanem a CNN közvetítette, halálosztó, joystick-el manipulált bombázás világából jön, s ennek ellenére optimista.

Boris Kovac zeneszerző, zenész és filozófus

Zenekarával 9 lemeze és a Novi Ritual /Az új rítus/ poétikus zenei esszégyüjteménye jelent meg. Számos jelentős fesztivál /Wiener Fest Wochen, Druga Godba, New Age ,Klanglandschaften, Victoriaville, Bitef, Mittelfest, Miro Foundation Music Cycle, Korperstimmen, Turning World, Demetrio/ résztvevője.

„I‘m buidilg a HOUSE with my work, in which I live, I‘m TRAVELling towards the other and the different, so that I would get to mySELF, my own BEING. The art for me is the closest and most immediate means to create BEAUTY that helps to discover TRUTH, so that I could do Good. In my composition DAMARI, I‘m engaged in the Meeting of You and Me, and building the road between I want to become a Happy Man. Not more and not less than that.“ /Boris Kovac/

Boris Kovac and his ensemble, which is one of the best among East-Europen chamber ensembles for new music is not coming from a world tour this time, but from the world od joystic-manipulated bombings, falling deaths coming by satellite on the CNN, and still they are optimistic. Boris Kovac, composer, musician and philosopher has had 9 records published with the Ritual Nova ensemble and a collection of essays on new music titled Novi Ritual. They participated on numerous festivals, like Victoriaville, Wiener Festwochen, Druga Godba, Klangschaften, Bitef, Mittelfest and others.

Boris Kovac – alt- és szopránszaxofon / alto- and soprano saxophones;

Bogdan Rankovic – klarinét és basszus-klarinét/clarinet and bass-clarinet;

Florijan Balaz – hegedű/violin;

Milos Matic – nagybőgő / double bass;

Valentina Cesnjevar – zongora / piano


CHRIS CUTLER/LADIK KATALIN/KIRÁLY ERNŐ (GB/HU/YU)

rögtönzött kisérleti hangtáj/improvised experimental soundscape

Chris Cutler /dob/ az új zene egyik vezéregyénisége, a világhálózattá nőtt Recommended Records alapítója és vezetője, a nem-üzleti és független zene társadalmi és esztétikai szerepének elméleti megfogalmazója. Együttműködései listáján a Residents, Gong, Fred Frith, Pere Ubu, Phil Minton, Tom Cora, David Thomas, Eugene Chadbourne valamint szinte valamennyi nemzetközileg elismert zenei újítója szerepel. Ezúttal Ladik Katalinnal /ének/, a különös tehetségű költő-hangköltő-performer-színésznő-vel, és Király Ernővel /citrafon,tablofon/, zeneszerzővel és hangszerépítővel, a vajdasági avangárd két kiemelkedően fontos alkotójával rögtönöz együtt.

Chris Cutler /drums/, a major personality of new music, founder and leader of the Recommended Records, a leading publisher for non-commercial and independent music, writer and aesthete on theory and praxis on the role of new music. His collaborations include the Residents, Gong, Fred Frith, Pere Ubu, Phil Minton, Tom Cora, David Thomas and a long list of other remarkable actors of actual music. This time he will collaborate with Ladik Katalin /voice/,a poet-soundpoet-performer-actress of extraordinary talent and Ernő Király /Zitherphone,Tablophone/, composer and inventor of instruments, two major representatives of the Hungarian avantgarde of Vajdaság, province of Yugoslavia.

Chris Cutler – dob / drums

Ladik Katalin – ének / voice

Király Ernő – citrafon / zitherphone


ZIDAR BETONSKY (CRO)

elektro-progresszív dalok/electro-progressive songs

Betonkőműves. Kemény gitárok, sikoltó dobgépek, összeroppanó számítógép. Betonépítő. Didjeridoo szeli ketté a magas tarományt. Betonmunkás. Üvöltés a karneválba. Betonemelő. A horvát tengerpart lüktető hideg szele. Betonharapó. Forró golyók. Betonrobbantás. Neogótikus, nagyipari hangzás a síron túlról. Vasbeton. Bionikus basszus. Betonkeverő. Szubszónikus ellencsapás. Betonbarbár. Ösztönrobbantás. Betonkőműves.

Felléptek Brac szigetétől Zágrábig,a Spliti Diokléciánusz palota pincéjétől a bécsi Wolksoperig, Ljubljanától Párizsig, a föld alatt.Betonszállító.

Concrete-mason. It is Zidar Betonsky. Tough guitars, screaming drum-machines. Exploding computer. Concrete-builder. A didjeridoo cuts the the high-tones apart. Concrete-worker. A scream into the carnival. Concrete-lifter. The pulsating cold wind of the croatian coast. Concrete-biter. Hot balls. Neo-gothic big-industrial sound from the other side of the grave. Iron-concrete. Bionic bass. Concrete mixer. Subsonic counter-attack. Concrete-barbarian. Instinct-explosion. Concrete-mason. Performed from the Isle of Brac to Zagreb, from the cellar of the Dioclecian Palace to the Viennese Wolksoper, from Ljubljana to Paris, under the ground. Concrete-transporter.

Edi – ének, elektronika / vocal, computer, programming samples, electrointerventions

Pelis – basszus, elektronika / supernovabass, programming, samples

Ruzina – gitár, elektronika / computer, samples, spacewesterndigitalguitar, programming

Zdeslav – gitár, számítógép, sampler /

atonaldisonantdigitalguitar, computer, samples

Coka – didjeridoo, tánc, intervrenciók / didgeridoo, samples, dance, interventions


STRAHULJARI (SLO)

art rock

Alig nagykorúak, tehetségesek, szellemesek és egyáltalán nem terheltek, önfejűek, zenészek. Tizenhét éves korukig alaposan végighallgathatták a Doors valamennyi lemezét, ami zenéjükben nem tűnik fel. A gitár, a basszus és a dob küzdelme pofon-egyszerű. A pszichodelikus melódiai futam felett groteszk díszek és pattanások vannak elszórva, ami a teljesen felszabadult és laza előadásukat erőssé és kellemessé, koraéretté és gyermekivé teszi egyszerre. Ferencreferenciák: Mamojebac, Ne Zdahli, Captain Beefheart, Led Zeppelin, Doors.

Barely eighteen, talented, humorous, unburdoned, dertermined musicians. Grotesque ornaments and pimples sprinkled above the melodic drive, which makes their free and relaxed perfoming strong and pleasant, premature and childish at the same time.

Andrej Fon - ének, gitár/vocals, guitar;

Klemen Mozetic - ének, basszus/vocals, bass;

Andrej Raspitacuse – dob/drums


TGNOISE (HUN)

zajtáj/noisescape

A hangokat elemeikre bontani és újból felépíteni egy új világ létrehozását jelenti. Ebben az új hangzóvilágban minden megszólaló hang - legyen bár természetes, elektronikusan létrehozott, analóg, vagy digitális, harmonikus, vagy zaj-zörej -, egyenértékű, mint ahogy a 'meg nem szólalás', a csönd is egyenrangú elem. Az így kialakuló hangzásélmény nem passzív esztétikai befogadással válik megközelíthetővé, hanem a hallgatónak, a létrejövő, folytonosan mozgó, változó, előre kiszámíthatatlanul épülő hangstruktúrák aktív hallgatásával, nyomon követésével nyílik lehetősége az eseményben történő részvételre. Az elektronika és egyéb technikai eszközök használata /szemplerek, keverők, lejátszók, efektek és torzítók/ lehetőséget nyújt egy valós időben /real time/ létrejövő, működő hangstruktúra megvalósításában.

To deconstruct sounds and construct them again is a rising of a new world. Among this world each sound - whether natural, electronic, analog or digital, harmonic or noise is of equal value, as the "unsounding", the silence is at the same time.

Tóth Gábor – elektronika / live electronics


DRESCH MIHÁLY (HUN)

rögtönzött ethno és jazz / improvised ethno and jazz

Dresch Mihály a hazai jazz és új zene egyik vezéregyénisége, akinek a zenei énje a népzenében, a tájban és a hétköznapi életben gyökerezik, s ezekből a megfogható-követhető nyomokból-utalásokból építkezik egyrészt egyre magasabbra, madártávlatú sikolyokkal és gyilkos röfögésekkel, másrészt megfogó szellemi mélységekbe basszus-klarinétja lebilincselő sötét hangján és elcsukló énekhangján.

Mihály Dresch is one of the most outstanding musicians of jazz and improvised music in Hungary, whose musical identity is rooted in the folk-music, the local landscape and everyday life, and building up his pieces of the elements of these achieves heights of bird-screamings and gruntings on one hand, and the depths of spiritual dimensions playing his dark-sounded bass-clarinet or singing on his faltering voice, on the other.

Dresch Mihály – furulyák, szoprán- és tenorszakszofon, basszus-klarinét / folk flutes, soprano and tenor saxophone, bass-clarinet

ghjhgj

gdfgdfg